• Program 1

  Richard Hooper

 • Takio's Soran Bushi

  Takio Ito, Takio Band

 • WAKARE KARI

  TADE KOHARU

 • Kozetsu hakkei (ko ina)

  Miyasono sen Kotobuki, Miyasono sen Koju

 • Zangetsu

  Nanae Yoshimura

 • Tori

  Masahiro Nishihama

 • Nasu No Yoichi (Heike Biwa)

  Inogawa Koji

 • Ki Reibo

  Bambooway, Andrew Jilin

 • Tsuru No Sugomori

  Kawase Hakushu

 • Group from Iwai / The song of bathing in the hot...

  Ryutaro Hattori