• Z archivu osobností

  Posloucháte pořad

 • Císařský valčík, op. 437

  Strauss, Johann ml.

 • Čtvero ročních dob. I. Léto. III. Presto

  Vivaldi, Antonio

 • Čtvero ročních dob. Léto. II. Adagio

  Vivaldi, Antonio

 • Čtvero ročních dob. Léto. I. Allegro non molto

  Vivaldi, Antonio

 • Triová sonáta C dur. III. Allegro

  Vivaldi, Antonio

 • Triová sonáta C dur. II. Larghetto

  Vivaldi, Antonio

 • Triová sonáta C dur. I. Allegro non molto quasi Andante

  Vivaldi, Antonio

 • Koncert C dur pro mandolínu a sm. III. Allegro

  Vivaldi, Antonio

 • Koncert C dur promandolínu a sm. II. Largo

  Vivaldi, Antonio