Radio Mantra

Transcendental music 24/7

 • Om Namo Bhagavate

  Vaiyasaki Das

 • Bhajahu Re Mana

  Bhakti Vaibhava Swami

 • Hare Krishna 10

  His Holiness Lokanath Swami

 • Siksastakam

  Mahatma Das

 • Gopi Gita

  Karnamrita Dasi

 • Madhurastakam

  Bhakti Charu Swami

 • 6 Sri Damodarastaka

  Syamasundar das, Jiva Goswami das, Hitesh Madan, Jaishree Tahiliani, Sudhir Rao

 • Gauranga Bolite

  His Holiness Sivarama Swami

 • Jaya Radha Madhava

  Prapannam das

 • Gurudeva

  His Holiness Indradyumna Swami