Radio Mantra

Transcendental music 24/7

 • Milado Shaym Se

  His Holiness Lokanath Swami

 • Manasa Deha Geha

  Visnujana Swami

 • Devaki

  Karnamrita Dasi

 • Hare Krishna Kirtan

  A C Bhaktivedanta Swami Prabhupada

 • Dukher Sagore

  Vaiyasaki Das

 • Prayer to the Lotus Feet of Kr

  Prapannam das

 • Govinda Bolo Hari Gopala

  Prapannam das

 • Jai Sacinandana

  Visnujana Swami

 • Sri Krishna Chaitanya

  Vaiyasaki Das

 • Hare Krishna Kirtan 18

  His Holiness Lokanath Swami