• Live

  • Album cover

radio.MAX začalo vysielať v novembri 1999 na frekvencii 98,7 MHz na základe licencie pre rozhlasové vysielanie č. R/114 . Držiteľom licencie je spoločnosť Maxmedia s.r.o. Prvé štúdio bolo zriadené v Nových Zámkoch. Od januára 2005 vysiela radio.MAX aj v Nitre na frekvencii 101,0 MHz. Dnes je rádio technicky zabezpečené modernou vysielacou technológiou a personálne obsadené tak, aby vysielaný program oslovoval dynamických poslucháčov vo veku 15-45 rokov. Napriek tomuto krátkemu času sa rádio zaradilo medzi najsilnejšie médiá v regióne. Počas svojej histórie sa rádio vždy hrdilo prívlastkom, že je iné. Dovoľte nám , aby sme Vám radio.MAX predstavili a presvedčili Vás, že sa môže stať Vaším priateľom ale i partnerom, ktorý pomôže Vašej spoločnosti rásť.