• Amaty, the Ancient City (Extra Version) [Rainwave Game]

  Yasunori Mitsuda

 • Don Paolo

  Tomohito Nishiura

 • Trace of Rage

  Michiru Yamane, Yasuhiro Ichihashi

 • Liberate Mission

  Toshihiko Horiyama

 • Memories of a Lost World

  Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra/Koichi Sugiyama

 • "And what if I can

  Yuka Tsujiyoko

 • Fairy Theme

  Kenta Nagata, Hajime Wakai, Toru Minegishi, Koji Kondo

 • Terminal

  Obata Miki

 • At the End of the Day [Rainwave Game]

  Arata Iiyoshi, Atsuhiro Ishizuna

 • Your Adventure Has Ended

  Yuzo Koshiro - 400