• Staff Roll

  Yoko Shimomura

 • Pantry

  ????

 • Malefactor

  Yuka Tsujiyoko

 • Sandstream ~ Enemy Keep

  Masato Koike, Yuki Matsumura

 • Krystal

  Hajime Wakai

 • Credits Concerto [Rainwave Game]

  Kenji Yamamoto

 • Sphinx

  Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra/Koichi Sugiyama

 • After Bidoof Capture

  Creatures Inc.

 • Fruits of Advancement

  Yuka Tsujiyoko, Saki Kasuga

 • Assault

  Yuka Tsujiyoko