Kurd1 Radyo

Ya hemû kurdan e

 • Zave

  Abrahamê Karapêt

 • Ay gewrê

  Seîd Axa Cizîrî

 • Fîq û ritim

  Enstrumental

 • Wesê (enstrumental)

  Özer Urun

 • Kurdistana min

  Kerem Gerdenzeri

 • Metran Îsa

  Hesen Cizîrî

 • Bejnê

  Aslika Qadir

 • Kromatiko (enstrumental)

  Issa Hassan

 • Bihar

  Mihemed Mamilî

 • Newroz e

  Rojbîn Kizil