Muzyczne Radio

Faczymy pokolenia!

  • Live

  • Album cover

Wyj?tkowy program dla tych, którzy uwielbiaj? piosenki z lat '80 i '90 cho? nie tylko one wype?niaj? ten program. Od poniedzia?ku do pi?tku od 10 do 14. Zapraszamy Was do ?wiata piosenek przy których wracaj? wspomnienia.