• Live

  • Album cover

Rádio pre každého študenta. Hráme dobrú hudbu 24h. To musíš počuť!