• Live

  • Album cover

RADIO DUNAV je od 18. 5. 1998. godine počeo da emituje program pod tim, novim imenom u okviru preduzeća «DIFUZIJA» d.o.o. i odašiljačem snage 1 kilovat na novoj, gradskoj frekvenciji 101,5 FM. Osnivači RADIO DUNAVA su zaposleni (50%), Zajedničko veće opština (25%) i Srpski demokratski forum iz Zagreba (25%). Ekipa od 9 stalno zaposlenih u početku stvara 12 časova sopstvenog programa, da bi tokom godina i modernizovanjem emisionog i montažnog studija danas emitovali 24 časa, najvećim delom sopstvenog programa.