• Live

  • Album cover

Polskie Radio Łódź jest najstarszą rozgłośnią w Łodzi, od 85 lat codziennie uczestniczy w życiu miasta i regionu.