• Live

  • Album cover

Naszą misją jest wizja niszczenia dzisiejszej dystopicznej kultury po przez tworzenie nowej, oddolnej na nieskończenie wyższym poziomie (słowo od matematyka: od zera zaczynać z nieskończonym wzrostem jest bardzo łatwo!)… Trzy słowa od Ojca Założyciela Tomka: Szukaj, Burz, Buduj (SBB po prostu!)…