RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Ny fandresen'iKristy

  https://amf.fpma.church AMF

 • Andao o (KTKT)

  https://amf.fpma.church AMF

 • Mainka koa

  https://amf.fpma.church AMF

 • Tanàna kely

  https://amf.fpma.church AMF

 • Midina tompo o

  Fihirana Ffpm 479

 • Antson'ny Tompo

  https://amf.fpma.church AMF

 • Ry Jesosy mba tantano

  Fihirana Ffpm 479

 • Eo anilanao

  https://amf.fpma.church AMF

 • Meteza Ray

  https://amf.fpma.church AMF

 • Indro ny famonjena

  https://amf.fpma.church AMF