• Live

  • Album cover

Konnen ti kal de nou Radyo Tele Lanmou se vwa Lanmou BOnDye a, k ap sèvi Bondye ak pèp ayisyen ak lot sitwayen nan Mond lan. Deklarasyon Misyon an Radyo Tele Lanmou se yon estasyon radyo ki pa komèsyal, ki sipòte pa priyè ak don Ayiti e aletranje. Nou kwè ke Radyo Tele Lanmou aple de Bondye epi mete apa kòm yon temwen bay Seyè Jezi Kris la an Ayiti, ak pwojè limyè sou fènwa. Nou egziste pou pwoklame Levanjil verite Kris la pou sali ak transfòmasyon moun k ap koute nou yo ak sosyete ayisyen an pa pouvwa Sentespri a. (Mat. 28:20)