رادیو فیض

فیض، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که تعالیم آن بر اساس کتاب‌مقدّس، اعتقادنامه‌ها‌ی وست‌مینستر و…

 • زندگی کردن فراسوی زیستن - درس ۱

  کشیش سهراب رامتین

 • عیسی شاهم شاهم

  تکتم

 • درس ۲- درد و رنج

  کتاب ایوب

 • ۰۲ یک روز برزگری رفت سوی صحرا

  یوسف نازنین

 • نیکویی خدا

  صفات خدا

 • سرودهای پرستشی

  کشیش لی

 • مزامیر فصل ۷۳

  دکلمه

 • خادمین راستین خدا - درس ۱

  کشیش سهراب رامتین

 • مژده بادا که نو شد سراسر جهان

  دختران تفتی

 • درس ۱_ اهمیت قدّوسیّت

  قدّوسیّت خدا