• Live 105 minutes left

    Klingan

    With Esmeralda Moberg, Birgitta Sandberg

    • Logo of animator Esmeralda Moberg
  • Album cover

P2 erbjuder konstmusik – klassisk såväl som nutida – improvisationsmusik och traditionsmusik, till exempel jazz eller världsmusik. P2 sänder på andra språk än svenska.