• Live

  • Album cover

วัดปากบ่อสันนิษฐานว่า สร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๕๒ มีอายุประมาณ ๒๐๓ ปี โดยมีเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์)ที่สมุหนายก ปลายรัชกาลที่๓ ถึงต้นราชกาลที่๔ เป็นผู้ถวายที่ดินและจัดสร้างขึ้น เมื่อครั้งยกทัพไปตีนครเวียงจันทร์แตก และได้ทำการกวาดต้อนเชลยศึกจากนครเวียงจันทร์มาไว้ที่ตำบลสวนหลวง ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี